Photography : Porus Vimadalal | Model: Shivani @Animacreatives

 Stylist: Prayag Menon, Hair & Makeup: Sonam Chandna